Förtroendevalda

STYRELSEN

Ordförande


Ledamöter

Suppleanter

RevisorerSuppleant

Mats Lind (112)


Marina Hensman (kassör) (16)

Anders Pettersson (20)

Anders Wallerius (130)

Micael Aspengren (40)


Ulf Bengtsson (webmaster) (126)

Andreas Löfgren (116)

Rickard Sjöberg (grannsamverkan) (120)Lars-Olof Holm (6)
Thomas Malmsten


Cecilia Ekroth (102)

NÄSTA STYRELSEMÖTE

28 September 2021

VALBEREDNING


Magnus Knis (78)

Tobias Gustavsson (12)

Susanna Burge (122)

KONTAKTA STYRELSEN